Το έργο2021-03-27T13:26:20+00:00

Το έργο

Η χρήση παιχνιδιών στην εκπαίδευση ή στη βελτίωση ικανοτήτων προσμετρά πολλά χρόνια, ωστόσο τον τελευταίο καιρό, οι εκπαιδευτικές δυνατότητες των ηλεκτρονικών παιχνιδιών έχουν γίνει πιο εμφανείς. Μετά από ένα κύμα παιδαγωγικών παιχνιδιών στη δεκαετία του ’90, το ερώτημα σήμερα είναι η δυνητική χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην τάξη. Ενώ πολλοί την υποστηρίζουν, το πως μπορεί να γίνει είναι ακόμα αόριστο.

1. Οι καθηγητής χρειάζονται καθοδήγηση για τη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην τάξη

Υπάρχει καθοδήγηση για τους εκπαιδευτικούς, αλλά είναι λιγοστή. Είτε παραμένει αόριστη και δεν προσαρμόζεται στο περιβάλλον της τάξης είτε είναι γραμμένη για ειδικούς και, ως εκ τούτου, δυσνόητη για τους περισσότερους. Επιπρόσθετα, μύθοι και αντιλήψεις σχετικά με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια καθιστούν δύσκολη για τους καθηγητές την εισαγωγή τους στην τάξη.

2. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορούν να αποτελέσουν σπουδαίο φορέα διαθεματικής και καινοτόμου παιδαγωγικής

Αν και η διαθεματική εκπαίδευση βάσει ικανοτήτων έχει αναγνωριστεί ως προτεραιότητα στις πολιτικές της ΕΕ από το 2006 (σύσταση 2006/962 /EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση) υπάρχει λιγοστή καθοδήγηση για την υλοποίηση αυτών των στόχων.

Για αυτούς τους λόγους, θα ασχοληθούμε με την ανάπτυξη ενός πρακτικού οδηγού για καθηγητές σχετικά με το πως να χρησιμοποιούν παιχνίδια στην τάξη για διαθεματική διδασκαλία, καθώς και πως να ενθαρρύνουν τους μαθητές να δημιουργήσουν τα δικά τους παιχνίδια ως τρόπο εκμάθησης μέσω της εκπόνησης έργων.

Οι παρακάτω πηγές θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του έργου:

– ένα εγχειρίδιο σχετικά με το γιατί τα ηλεκτρονικά παιχνίδια έχουν μια θέση στην τάξη

– ένας πρακτικός οδηγός σχετικά με το πως χρησιμοποιούνται τα ηλεκτρονικά παιχνίδια στην τάξη

– 4 βιωματικές βιβλιοθήκες 88 συνολικά παιδαγωγικών ενοτήτων, σχετικά με τη χρήση παιχνιδιών: ως θεατές, ως δημιουργοί, ως μεμονωμένοι παίκτες ή ομάδα παικτών.

Το έργο ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2020 και έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει 24 μήνες.

Το έργο #gaming4skills χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το περιεχόμενο και το υλικό του, αντικατοπτρίζουν τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Κωδικός έργου: 2020-1- R01- KA201-080669