Εταίροι2021-03-27T13:28:21+00:00

Εταίροι

CEPS Projectes Socials

Η αποστολή του CEPS Projectes Socials (Βαρκελώνη) είναι να διευκολύνει τους πολίτες να έχουν πρόσβαση στην κοινωνική και πολιτιστική πρωτεύουσα των κοινοτήτων τους ενδυναμώνοντας τους ανθρώπους, προωθώντας την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση των διακρίσεων.

Επαφή: Mariana Pfenniger
Mail: mpfenniger@asceps.org
Διεύθυνση: Avinguda Fabregada, 22 – 3a planta 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Βαρκελώνη, Ισπανία)

Citizens in Power

O «C.I.P. Citizens in Power» είναι ένας ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός- μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Ο C.I.P. αποτελεί έναν από τους κορυφαίους οργανισμούς στην Κύπρο στον τομέα της παγκόσμιας εκπαίδευσης, της κοινωνικής καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, του STEM και της βιώσιμης ανάπτυξης. Η αποστολή του οργανισμού εφαρμόζει δια τομεακές, διεπιστημονικές προσεγγίσεις, ως απάντηση σε θεμελιώδεις κοινωνικές, εκπαιδευτικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις και κενά πολιτικής, κυρίως μέσω της μεταφοράς τεχνολογίας και της λειτουργίας των ερευνητικών ευρημάτων.

 

Email: info@citizensinpower.org
Διεύθυνση: Alexias 24, Lakatamia 2304, Nicosia, Κύπρος

EDU Center

Το Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός πουιδρύθηκε στη Ρουμανία, το 2009. Η αποστολή μας είναι να υποστηρίξουμε τηνΕκπαίδευση και να συμβάλουμε στην ολιστική ανάπτυξη των παιδιών, των νέων,των γονέων, των εκπαιδευτικών και άλλων εκπαιδευτικών φορέων, για αρμονία καιευεξία. στην κοινωνία.

Από το 2012, το Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης είναι συνιδρυτικό μέλος τουΕυρωπαϊκού Μη Κυβερνητικού Οργανισμού MV International (MVI), ένα δίκτυο 37ευρωπαϊκών ΜΚΟ που στοχεύουν στην προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύεπαγγελματιών της εκπαίδευσης.
 
Διεύθυνση:
-Κεντρικό Γραφείο: Str. February 16, No. 8, Ap.2, Targu-Jiu, Ρουμανία
-Δευτερεύον γραφείο: Str. Carpatilor, No.24, Ap.67, Brasov, Ρουμανία
 
Επαφή:Alexandra Băbucă
Mobile/WhatsApp: +40 767 061 637
Internationaleducenter.org@gmail.com
 

LogoPsyCom

Το Logopsycom είναι ένα εκπαιδευτικό κέντρο καινοτομίας που δημιουργεί και χρησιμοποιεί εναλλακτικές μεθόδους ή εργαλεία (ψηφιακά ή μη) για να συνοδεύεισχολεία, κέντρα ΕΕΚ, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, νέους και γονείς. Αρχικά δημιουργήθηκε ως εταιρεία φροντίδας, με ειδίκευση στις μαθησιακές διαταραχές, μεταξύ των νέων, ειδικά για νέους με διαταραχές «Dys» (δυσπραξία, δυσφασία, δυσλεξία κ.λπ.) που ονομάζονται επίσης ειδικές διαταραχές μάθησης (SLD) και ως εκ τούτου λειτουργεί πάντα για την προσβασιμότητα του περιεχομένου.
 
Dirección: 20, chemin de la Vallière 7000 Mons, Bélgica
Dirección: 20, chemin de la Vallière 7000 Mons, Bélgica
Διεύθυνση: 20, chemin de la Vallière 7000 Mons, Βέλγιο
Email: info@logopsycom.com

Science View

Η Science View ιδρύθηκε το 2008. Σκοπός της είναι η ανάπτυξη και διαχείριση δραστηριοτήτων επιστημονικής επικοινωνίας και εκπαίδευσης με στόχο τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας, των μαθητών και των πολιτών. 


Ο οργανισμός διοργανώνει πρωτοβουλίες, όπως το Μαθαίνοντας Επιστήμη Μέσα από το Θέατρο, που συνδυάζει τη δημιουργικότητα και την επιστήμη για την αποτελεσματικότερη επικοινωνία επιστημονικών εννοιών σε συγκεκριμένες ομάδες στόχους. Συμμετέχει επίσης στον τομέα της εκπαιδευτικής διαχείρισης σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, καθώς και στην ανάπτυξη μεθοδολογιών και εργαλείων αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται από εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα. Η Science View συμμετέχει σε μεγάλα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνδέει δραστηριότητες στην Ελλάδα με την υπόλοιπη Ευρώπη και συμμετέχει στη διοργάνωση μεγάλων επιστημονικών φεστιβάλ, παγκόσμιων συνεδρίων και επιστημονικών συζητήσεων.

Έτσι, στοχεύει να συγκεντρώσει επιστήμονες, μαθητές, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς, επικοινωνιολόγους και επιχειρηματίες από όλη την Ευρώπη για να προωθήσει ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο ανταλλαγής γνώσεων και ιδεών.

 

 

 

Διεύθυνση: Μισαραλιώτου 2, 11742, Αθήνα, Ελλάδα
Υπεύθυνος: Μενέλαος Σωτηρίου, sotiriou@scienceview.gr

YuzuPulse

Σκοπός της YuzuPulse είναι να φέρει την τεχνολογική καινοτομία πιο κοντά στην κοινωνική οικονομία και την εκπαίδευση. Για να το πετύχει αυτό, ενθαρρύνει ειδικούς που δεν διαθέτουν γνώσεις τεχνολογίας να χρησιμοποιούν προσβάσιμες και εύχρηστες τεχνολογίες για τους σκοπούς της ειδικότητάς τους, καθώς και παράγοντες της κοινωνικής καινοτομίας να αναπτυχθούν σε διεθνές επίπεδο. Ξεκινώντας από την Ευρώπη και υποστηρίζοντας φορείς κοινωνικής καινοτομίας να υπερβούν το τοπικό και το εθνικό επίπεδο, επιθυμούν να προωθήσουν την ευρωπαϊκή συνεργασία και τις ανταλλαγές εμπειρογνωμοσύνης και διασυνοριακών λύσεων.

Επαφή: info@yuzupulse.eu

Διεύθυνση: 134 rue des templiers 59000 Lille, Φρανκία

Το έργο #gaming4skills χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το περιεχόμενο και το υλικό του, αντικατοπτρίζουν τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Κωδικός έργου: 2020-1- R01- KA201-080669