Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου2021-03-29T16:58:30+00:00

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο υπόκεινται σε αποποίηση ευθυνών, ειδοποίηση αντιγραφής και προστασία προσωπικών δεδομένων.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η CEPS Projectes Socials διατηρεί αυτόν τον ιστότοπο για να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το έργο «Gaming for Skills» (εφεξής #Gaming4skills) και τα παραδοτέα του, τα οποία έχουν παραχθεί με την οικονομική υποστήριξη του προγράμματος ERASMUS + της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περιεχόμενα του ιστότοπου και των δημοσιεύσεων του #Gaming4skills αποτελούν αποκλειστική ευθύνη της CEPS Projectes Socials και των εταίρων του έργου, όπως καθορίζεται, και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη ως απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (κωδικός έργου: 2020-1-FR01-KA201-080669, διάρκεια: 1η Νοεμβρίου 2020 έως 31 Οκτωβρίου 2022).

Στόχος της CEPS Projectes Socials είναι να διατηρεί τις πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο έγκαιρες και ακριβείς. Εάν επισημανθούν λάθη, θα προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε. Ωστόσο, η CEPS Projectes Socials δεν αποδέχεται καμία υπευθυνότητα ή ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτές οι πληροφορίες:
• είναι γενικής φύσης μόνο και δεν προορίζονται στο να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένες συνθήκες κάθε συγκεκριμένου ατόμου ή οντότητας
• δεν είναι απαραίτητα περιεκτικές, πλήρεις, ακριβείς ή ενημερωμένες
• μερικές φορές συνδέονται με εξωτερικούς ιστότοπους για τους οποίους η CEPS Projectes Socials δεν έχει κανέναν έλεγχο και για τους οποίους δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη
• δεν μπορούν να ληφθούν ως επαγγελματικές ή νομικές συμβουλές (εάν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές, θα πρέπει πάντα να συμβουλευτείτε έναν κατάλληλα καταρτισμένο επαγγελματία).

Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε τις διαταραχές που προκαλούνται από τεχνικά σφάλματα. Ωστόσο, ορισμένα δεδομένα ή πληροφορίες στον ιστότοπό μας ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί ή δομηθεί σε αρχεία ή μορφές που δεν είναι χωρίς λάθη και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι πληροφορίες δεν θα διακοπούν ή θα επηρεαστούν με άλλο τρόπο από τέτοια προβλήματα. Η CEPS Projectes Socials δεν αποδέχεται καμία ευθύνη σχετικά με τέτοια προβλήματα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτού του ιστότοπου ή τυχόν συνδεδεμένων εξωτερικών ιστότοπων.

Αυτή η δήλωση αποποίησης ευθυνών δεν αποσκοπεί στον περιορισμό της ευθύνης της CEPS Projectes Socials κατά παράβαση οποιωνδήποτε απαιτήσεων που ορίζονται στην 
εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία, ούτε να αποκλείσει την ευθύνη της για θέματα που ενδέχεται να μην εξαιρούνται βάσει του νόμου αυτού.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Αυτός ο ιστότοπος παρέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων, οι οποίοι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της CEPS Projectes Socials. Η CEPS Projectes Socials δεν αναπαριστά ιστοσελίδες τρίτων. Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε έναν ιστότοπο που δεν είναι της CEPS, το κάνετε με δική σας ευθύνη. Η CEPS Projectes Socials δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία οποιωνδήποτε δεδομένων, απόψεων, συμβουλών ή δηλώσεων που γίνονται σε ιστότοπους τρίτων. Η CEPS Projectes Socials παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως ευκολία. Η συμπερίληψη τέτοιων συνδέσμων δεν συνεπάγεται ότι η CEPS Projectes Socials υποστηρίζει, προτείνει ή αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων.


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Ο ιστότοπος #Gaming4skills περιέχει αναφορές για προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η CEPS Projectes Socials δεν κάνει συστάσεις ή εγκρίσεις για προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων. Οι αναφορές σε υπηρεσίες και προϊόντα τρίτων παρέχονται από την CEPS Projectes Socials «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ

Αυτό το έργο έχει άδεια χρήσης η οποία υπόκειται στο πρότυπο Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή περιεχομένου ή παραδοτέων του #Gaming4skills και του ιστότοπου, υπό την προϋπόθεση ότι η πηγή αναγνωρίζεται (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά), αρκεί το περιεχόμενο και η έννοια να μην αλλοιωθούν ή να παραμορφωθούν και μόνο για μη εμπορική χρήση. Όταν απαιτείται προηγούμενη άδεια για την αναπαραγωγή ή τη χρήση πληροφοριών κειμένου και πολυμέσων (ήχος, εικόνες, λογισμικό κ.λπ.), η άδεια αυτή ακυρώνει την προαναφερθείσα γενική άδεια και αναφέρει σαφώς τυχόν περιορισμούς στη χρήση. 


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ

Καθιστώντας διαθέσιμο υλικό στο διαδίκτυο, οι εταίροι του #Gaming4skills ενεργούν με καλή πίστη. Ωστόσο, παρά αυτές τις διασφαλίσεις, αναγνωρίζουμε ότι κατά καιρούς υλικό που δημοσιεύεται στο διαδίκτυο ενδέχεται να παραβιάζει τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, να περιέχει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή να περιλαμβάνει περιεχόμενο που μπορεί να θεωρηθεί άσεμνο ή δυσφημιστικό. Εάν ανησυχείτε ότι βρήκατε υλικό στον ιστότοπό μας, για το οποίο δεν έχετε δώσει άδεια, παραβιάζει τους νόμους περί απορρήτου, είναι άσεμνο / δυσφημιστικό και από άποψη νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων δεν καλύπτεται από περιορισμό ή εξαίρεση, παρακαλούμε στείλτε μας email

με τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας.
  2. Τις πλήρεις λεπτομέρειες του υλικού.
  3. Το ακριβές και πλήρες URL όπου βρήκατε το υλικό.
  4. Εάν το αίτημα σχετίζεται με πνευματικά δικαιώματα, αποδείξτε ότι είστε ο κάτοχος  των δικαιωμάτων και μια δήλωση ότι, υπό ποινή ψευδορκίας, είστε ο κάτοχος των δικαιωμάτων ή είστε εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος.
  5. Ο λόγος για το αίτημά σας, που περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε αυτούς τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, τους νόμους περί απορρήτου, την προστασία των δεδομένων, την ασεβότητα, τη δυσφήμιση κ.λπ.

email: info@asceps.org

 Μετά τη λήψη της ειδοποίησης, η διαδικασία «Ειδοποίησης και Κατάργησης» έχει ως εξής:

  1. Θα επιβεβαιώσουμε την παραλαβή της καταγγελίας σας μέσω email και θα κάνουμε μια αρχική αξιολόγηση της εγκυρότητας και της λογικότητας του παραπόνου.
  2. Μετά την παραλαβή έγκυρης καταγγελίας, το υλικό θα αφαιρεθεί από τον ιστότοπο εν αναμονή μιας συμφωνημένης λύσης.
  3. Θα επικοινωνήσουμε με τον συνεισφέροντα που κατέθεσε το υλικό, εάν χρειάζεται. Ο συνεισφέρων θα ειδοποιηθεί ότι το υλικό υπόκειται σε καταγγελία, για ποιους λόγους, και θα ενθαρρυνθεί να επιλυθούν τα σχετικά παράπονα.
  4. Ο καταγγέλλων και ο συνεισφέρων θα ενθαρρυνθούν να επιλύσουν το ζήτημα γρήγορα και φιλικά και προς ικανοποίηση και των δύο μερών.
 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η CEPS Projectes Socials δεσμεύεται για το απόρρητο των χρηστών. Παρόλο που μπορείτε να περιηγηθείτε στον ιστότοπο του έργου χωρίς να δώσετε πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας, εάν εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο ή / και εγγραφείτε σε μια εκδήλωση, απαιτούνται προσωπικές πληροφορίες όπως το όνομα και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την παροχή των υπηρεσιών που ζητάτε.

Η πολιτική απορρήτου μας βασίζεται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και στον ισπανικό νόμο 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), με ισχύ από τις 12 Οκτωβρίου 2002 και στην ιδιωτική πράξη προστασίας δεδομένων Ley Orgánica 15/1999 del 13/12/1999 de Protección de Datos Personales. Σε αυτό το πλαίσιο, σας ενημερώνουμε ότι το όνομα και το email σας θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας, αρχειοθετημένα με το όνομα CONTACTOS, προκειμένου να παρέχονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες στις οποίες έχετε εγγραφεί στον ιστότοπο #Gaming4skills. Αναφορικά με τους προαναφερθέντες νόμους, έχετε το δικαίωμα

να τροποποιήσετε ή να ακυρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία που διατηρούμε, στέλνοντας το αίτημά σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:
info@asceps.org ή στέλνοντάς ταχυδρομικά στην Associació CEPS, avinguda Fabregada, 22 – 3a planta 08907 l'Hospitalet de Llobregat.

Τα παρεχόμενα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν στην CEPS Projectes Socials αποκλειστικά, με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών στις οποίες θα εγγραφείτε. Τα δεδομένα σας δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους.

Ο ιστότοπος #Gaming4skills παρέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. Δεδομένου ότι
εμείς, η CEPS Projectes Socials, δεν τα ελέγχουμε, σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε τις
πολιτικές απορρήτου τους.

Το έργο #gaming4skills χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το περιεχόμενο και το υλικό του, αντικατοπτρίζουν τις απόψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Κωδικός έργου: 2020-1- R01- KA201-080669